“SĂ CONTEZ ŞI EU!” -ERASMUS + KA 1 – DOMENIUL ȘCOLAR REF. 2017-1-RO01-KA101-035791

În perioada 08.-12.10.2017, 12 cadre didactice au participat la experienţa de formare profesională “Every pupil is important-Special education in Finland and in Europe”, organizată de eduKarjala în Joensuu, Finlanda.
Diseminarea proiectului “Să contez şi eu!” în cadrul conferinţei SoIL

Diseminarea proiectului “Să contez şi eu!” în cadrul workshopului “ERASMUS+ pentru școală, școală pentru ERASMUS+”

Diseminarea proiectului “Să contez şi eu!” în cadrul catedrelor din şcoală
Conferinţa de lansare a “Codului de conduită pentru reglementarea comportamentelor nondiscriminatorii şi promovarea principiilor şcolii incluzive”, produs al proiectului „Să contez şi eu!”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Acest eveniment a marcat „2 Aprilie – Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului”.

Proiect finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român

Avizier
Transferări Elevi