Bacalaureat 2023

calendar bacalaureat 2023

Sesiunea iunie—iulie 2023

29 mai—2 iunie 2023Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
2 iunie 2023Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12—14 iunie 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
14—15 iunie 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
14—16 iunie 2023Evaluarea competențelor digitale — proba D
19—21 iunie 2023Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
26 iunie 2023Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
27 iunie 2023Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
28 iunie 2023Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
29 iunie 2023Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
3 iulie 2023Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00
4—6 iulie 2023Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august 2023

17—24 iulie 2023Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
7—8 august 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
8 august 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
9 august 2023Evaluarea competențelor digitale — proba D
10—11 august 2023Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
16 august 2023Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
17 august 2023Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
18 august 2023Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
21 august 2023Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
25 august 2023Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor (orele 12.00—18.00)
26—28 august 2023Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023Afișarea rezultatelor finale

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale,    de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei   de afișare a rezultatelor.

Avizier
Transferări Elevi