Prezentarea şcolii

Scurt istoric
Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”a fost inaugurat la data de 13 septembrie 2002, în sectorul 5 al capitalei.
S-a înfiinţat prin constituirea claselor I-VIII ca urmare a transferării elevilor de la şcolile din împrejurimi şi prin preluarea efectivelor de elevi de nivel liceal şi a cadrelor didactice de la fostul Liceu „Horia Hulubei” de pe platforma Magurele , unitate de învăţământ cu tradiţie în ansamblul liceelor bucureştene.
Unitatea noastră de învăţământ asigură şcolarizare în clasele P-XII.
La nivel liceal există filiera teoretică, profil real cu specializările:

  • matematică-informatică
  • matematică-informatică intensiv engleză
  • matematică-informatică intensiv informatică
  • ştiinţe ale naturii
şi profil umanist cu specializările :
  • filologie
  • ştiinţe sociale
Clădirea liceului, o construcţie foarte modernă, dispune de o bază materială complexă: 26 de săli de clasă spaţioase, fiecare dotată cu calculator, videoproiector, ecran de proiecţie, tablă magnetică, 3 laboratoare informatică, 1 laborator fizică-chimie-biologie, cabinete metodice pe arii curriculare bine utilate, o bibliotecă modernă, un cabinet medical, o sală de sport ultramodernă , vestiare (cu duşuri şi grupuri sanitare), o minibază sportivă în aer liber cu trei terenuri de sport prevăzute cu nocturnă; fiecare elev beneficiază de dulăpior personal.
Liceul este dotat cu sistem de sonorizare, sistem de monitorizare şi supraveghere video.
Anual şcolarizăm în medie 1500 elevi repartizaţi pe cele 3 cicluri: primar, gimnazial şi liceal.