Istoric

     Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja” cu clasele I-XII, a fost inaugurat pe data de 13 septembrie 2002, în sectorul 5 al capitalei.
     S-a înfiinţat prin constituirea claselor I-VIII ca urmare a transferării elevilor de la şcolile din împrejurimi şi prin preluarea efectivelor de elevi de nivel liceal şi cadre didactice de la fostul Liceu „Horia Hulubei”, unitate de învăţământ cu tradiţie în ansamblul liceelor bucureştene.
     Unitatea de învăţământ asigură şcolarizare în clasele I-XII. La nivel liceal există filiera teoretică, profil real cu specializarea matematică-informatică intensiv informatică, matematică-informatică şi profil uman cu specializarea filologie.
     Clădirea liceului, o construcţie foarte modernă, dispune de o bază materială complexă: 24 de săli de clasă spaţioase, fiecare dotată cu calculator, videoproiector, ecran de proiecţie, tablă magnetică, 2 laboratoare informatică, 1 fizică-chimie, 1 biologie, cabinete metodice pe arii curriculare bine utilate, o bibliotecă modernă, un cabinet medical, o sală de sport ultramodernă cu tabelă electronică, vestiare (cu duşuri şi grupuri sanitare), o minibază sportivă în aer liber cu trei terenuri de sport prevăzute cu nocturnă; fiecare elev beneficiază de dulăpior personal.
     Liceul este dotat cu sistem de sonorizare, sistem de monitorizare şi supraveghere video, televiziune internă.
     În liceu funcţionează 82 de profesori cu experienţă didactică, deschişi spre nou, ce asigură un mediu educaţional dinamic.