Bacalaureat:

An şcolar 2018 - 2019:

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2019

An şcolar 2017 - 2018:

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2018
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2018

An şcolar 2016 - 2017:

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2017
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2017
Anexa 2 - Metodologie

An şcolar 2015 - 2016:

Rezultate simulare clasa a XI-a
Rezultate simulare clasa a XII-a
O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2016
LISTA DISCIPLINELOR la care se susţine examenul de bacalaureat

An şcolar 2014 - 2015:

         Simulare 2015:

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2015
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2015
An şcolar 2013 - 2014:
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2014

An şcolar 2012 - 2013:

PLANIFICAREA PROBEI C 2013
PLANIFICAREA PROBEI D 2013
PLANIFICAREA PROBEI A 2013
RAPORT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SIMULĂRII EXAMENELOR NAŢIONALE – EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI BACALAUREAT din IANUARIE-FEBRUARIE 2013
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat
CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013
Procedura privind organizarea şi desfăşurarea probei D de evaluare a competenţelor digitale
Metodologia de recunoastere a competentelor lingvistice
Metodologia de recunoastere a competentelor digitale
Lista examenelor cu recunoastere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine