LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” BUCURESTI

 


 
  

 

 

 


 

Liceul nostru urmăreşte identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, astfel încât, acesta să-şi poată alege viitorul cel mai potrivit, să se poată adapta unei societăţi dinamice căreia să-i cunoască şi să-i respecte valorile. Viziunea noastra este realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).

Suntem cu toţii convinşi şi credem în:

 • dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică
 • încurajarea iniţiativei şi inovaţiei
 • mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale
 • implicarea în actul decizional a celor afectaţi de decizie
 • asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui individ
 • recunoaşterea şi aprecierea excelenţei


Unitatea noastră de învăţământ asigură şcolarizare în clasele P-XII. La nivel liceal există filiera teoretică, profil real cu specializările:

 • matematică-informatică
 • matematică-informatică intensiv engleză
 • matematică-informatică intensiv informatică
 • ştiinţe ale naturii
 • şi profil umanist cu specializările :
 • filologie
 • ştiinţe sociale

LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” BUCURESTI

 

 

 

Vă informăm că punem în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră. Continuarea navigarii reprezinta acordul dumneavoastra.